Investor:
Prodejce:
(+420) 777 968 697

Rekuperační jednotka

Rekuperační jednotka

Součástí standardu každého bytu je rekuperační jednotka!

Co je rekuperační jednotka?


Rekuperační jednotka je zařízení, které odsává znečištěný vzduch z místností bytu na střechu domu a zároveň jeho teplo využívá k ohřevu chladného vzduchu přiváděného z vnějšku. Tyto dva proudy vzduchu jsou od sebe řádně odděleny a nemůže dojít k jejich promísení.


Jaké jsou její výhody?


Vysoká kvalita vzduchu. Filtry zbavují vzduch škodlivin, prachu a jiných nečistot. Snižuje tepelné ztráty a redukuje vlhkost, která je často důsledkem špatného a nedostatečného větrání.

Datum vytvoření: 19. 4. 2021